top of page

Tjenester

På denne siden finner du en oversikt over hvilke formidlingsoppdrag som tilbys.

 

Det er periodevis også aktuelt å delta i fagutvikling, dokumentasjonsarbeid og samarbeidsprosjekter. Gjerne på tvers av disipliner og i fusjonen mellom samfunn og kunst, samfunnsvitenskap og humaniora. Ta derfor gjerne kontakt ved behov!

I visse tilfeller kan det gis tillatelse til gjenbruk/kjøp av tekst. Da må rettighetshensyn og premisser avklares i forkant. Se derfor kontaktinformasjon dersom du har spørsmål om Salole sine verk eller ønsker å anvende innhold i kompendier, pensumlitteratur, scenekunst, podkasts eller andre plattformer. 

For veiledende priser, se Norsk Forfattersentrums satser.

Foredrag, undervisning, panel-og scenesamtaler

Aktuelle temaer: Krysskulturell oppvekst og krysskulturelt foreldreskap. Hverdag og nære relasjoner på tvers av landegrenser. Parforhold, foreldreskap og familiedynamikk på tvers av kulturer. Flyttepsykologi og migrasjonshelse. Minoritetsstress og minoritetsressurser. Mangfoldsforvaltning og mangfoldskompetanse. Om dokumentasjon, representasjon og flerstemt historiefortelling. Om skrivekunst og forfattervirke. Om formidling.

2

Kurs og verksted

Aktuelle tema:  Flytteforberedelse for foreldre. Flytteforberedelse for barn og unge. Retur til hjemland for foreldre. Retur til hjemland for barn og unge. Parforhold, foreldreskap og familiedynamikk på tvers av kulturer. Skriveteknikk sakprosa.

3

Forfattermøter og sceneforestillinger

Aktuelle tema: Arbeid med publikasjoner. Bøkenes tematikk. Litteratur som metode i mangfoldsarbeid.

4

Tekst

Aktuelle forfatterbidrag: Artikler (digitale og trykkede publikasjoner). Veiledere. Rapporter. Håndbøker. Bokkapitler. Digitalt og skriftlig undervisningsmateriell.

Øvrig tekstarbeid: Redaktøroppdrag. Manuslesing og innholdskonsultasjon (bok, film, serier- sakprosa, dokumentar og fiksjon).

5

Andre formater

Andre formidlingskanaler:​ Podkast. Radio. Dokumentar. Film. Visuelt og audiotativt undervisningsmateriell.

Hører fra deg?

Vil du booke, drøfte eller pitche? Send henvendelse gjennom skjema på hjemsiden eller på e-post til lill.salole@gmail.com

bottom of page